Integriteitsonderzoeken

Integriteitsonderzoek
K-2 Recherchebureau kan dergelijke onderzoeken uitvoeren.
Het betreft hier dan vaak onderzoeken die in zijn geheel worden uitgevoerd in
nauw overleg met de opdrachtgever.
Vaak zullen er interviews plaatsvinden in de persoonlijke en zakelijke omgeving
van de te onderzoeken persoon.
Volgens het handboek van de rijksoverheid is het samen te vatten in de volgende tekst;
Integriteit heeft alles te maken met de manier waarop we met
elkaar omgaan, werken en samenwerken en met het handelen conform de geijkte
waarden en normen.
De ‘Van Dale’ spreekt van ‘rechtschapenheid’ en ‘onomkoopbaarheid’
Integriteit bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de organisatie en de wijze waarop
‘de buitenwereld’ tegen een organisatie aankijkt.
Uitgangspunt van een onderzoek is daarbij dat een integriteitsaffaire doorgaans tot
aanzienlijke imagoschade leidt. Integriteit heeft namelijk ook alles te maken met vertrouwen en
betrouwbaarheid.
Uiteraard kunnen wij alle mogelijkheden van een integriteitsonderzoek in een persoonlijk
gesprek aan u vertellen.
K-2 recherchebureau voldoet aan alle eisen die de wet stelt om dergelijke onderzoeken te mogen verrichten. Het staat u vrij inlichtingen in te winnen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
K-2 recherchebureau heeft Vergunningnummer POB764.
Rechtstreeks en snel contact over een dergelijk onderzoek:
24/7 e-mail naar:
integriteit@k-2recherche.nl