PERSBERICHT 1 oktober 2014

Datum: 1 oktober 2014

Sander van Betten

K-2 Recherchebureau

Betreft: Strafzaak Knobbelzwaan

VOLLEDIGE VRIJSPRAAK

Vanaf 21 april 2009 was ik verdachte in de zaak “Knobbelzwaan”.

De verdenking tegen mij was het vergaren van informatie uit geheime politiebronnen. Het zou toen om 2 verschillende zaken gaan. In de eerste instantie ging het om informatie die ondermeer bestemd was voor de redacties van de programma’s van Peter R. de Vries en Boer zoekt Vrouw.

Deze zaak speelde op 16 september 2014 voor het Gerechtshof te Arnhem. Het Gerechtshof heeft mij nu volledig en zonder enig voorbehoud  VRIJGESPROKEN van al hetgeen mij ten laste was gelegd.

Zelf heb ik altijd volgehouden onschuldig te zijn, ik was er namelijk nimmer van op de hoogte hoe anderen aan de door mij gevraagde informatie kwamen. De verdenking tegen mij was dat ik dit wel geweten zou hebben.

\\\      EINDE PERSBERICHT    \\\