Onderzoek onbevoegde derden

Onlogische onderzoekers

De misstanden bij Amarantis worden onderzocht door Femke Halsema. De rol van de overheid en politie bij de rellen in Haren worden onderzocht onder leiding van Job Cohen. De vraag komt op of dit nu wel zulke logische keuzes zijn.

Zijn er geen betere onderzoekers te vinden? En wat gaat de overheid aan betrokkenen betalen? Onderzoek doen of het leiden van een onderzoekscommissie is een zaak voor specialisten. Uit de profielen van betrokkenen blijkt niet dat zij deze specialisten zijn. Naar nu blijkt kost onderzoek Haren meer dan aan schade is aangericht.
Een van de belangrijkste zaken bij een onderzoek is de onafhankelijkheid. Een onderzoeker moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Politici zijn dit in het algemeen niet. Zij kunnen best zelf het probleem hebben veroorzaakt.
Het verdient aanbeveling om voor dit onderzoek bij Amarantis een team van in fraude gespecialiseerde rechercheurs in te schakelen. Waarom zou een recherchebureau nog een Vergunning van Justitie aanvragen als de overheid zelf zich niet aan de spelregels houdt?

Waarvan akte!